Пътуване към себе си

Беше петък вечер. Някъде към седем и половина. Пътуваше към далечна дестинация. Прозорците на колата бяха отвворени и вятърът рошеше косата и. Обичаше да пътува до малки затънтени места, по […]

Един любим ден

Има дни, които започват с тенис. Още в 8 сутринта. Продължават с безброй работни срещи. Смях. Малко нерви. Един окуражаващ поглед. Йога. Много добри резултати по доста амбициозните цели поставени […]