Когато си на тясно…

Когато се озовеш на тясно, много тясно, и всичко върви срещу теб, толкова много, че не можеш да продължвиш и минута повече, не се отказвай тогава, защото точно това е времето и мястото, когато течението ще се обърне.

b71e4fe4469dcde07b72c5df5049d0d3

Leave a Reply