Когато си на тясно…

Когато се озовеш на тясно, много тясно, и всичко върви срещу теб, толкова много, че не можеш да продължвиш и минута повече, не се отказвай тогава, защото точно това е […]