Кой е победителят, и кой е победеният?

Не искам да говоря за нещата, през които сме преминали. Въпреки, че ме боли, сега всичко е история. Изиграх всички свои карти, ти също. Няма какво повече да кажа. Нямам скрити козове. Победителят взима всичко. Губещият […]