Граната

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SR6iYWJxHqs

I’d catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I’d jump in front of a train for ya
You know I’d do anything for ya
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby
But you won’t do the same…

Red-Hot-High Heels

A glimpse from Amsterdam, a photo by Ina Cherpokova on Flickr. Този чифт невероятни червени токчета ме преследва в сънищатата ми вече втора вечер. Амстердам. Оживена търговска улица. Хиляди туристи…и […]

Кой е победителят, и кой е победеният?

Не искам да говоря за нещата, през които сме преминали. Въпреки, че ме боли, сега всичко е история. Изиграх всички свои карти, ти също. Няма какво повече да кажа. Нямам скрити козове. Победителят взима всичко. Губещият […]

Случайна усмивка

Една възрастна женица преди малко ми каза колко хубаво било да видиш в днешно време усмихнат млад човек… И то само защото и помогнах да слезе по едно тъмно, неосветено […]