Пътят…

За да тръгнеш по пътя към щастието, налага се да разбереш : Кой си? Къде отиваш и С кого? Не бива пътят да определя кой си. Нито пък човекът, който […]